Slovníček pojmů / zkratek IDPA


Výkonostní třídy


DM Distinguished Master
MA Master
EX Expert
SS Sharpshooter
MM Marksman
NV Novice
UN Unclassified

Funkce činovníků


AC Area Coordinator
MD Match Director
SOI Safety Officer Instructor
SO Safety Officer
CoF Course of Fire

Hodnocení


FP Flagrant Penalty
FTDR Failure To Do Right
HNT Hits on a Non-Threat
PE Procedural Error
DNF Did Not Finish
PD Points Down
TPD Total Points Down

Hlavní obecné termíny


IDPA International Defensive Pistol Association
BoD Board Of Directors
HQ Headquarters
DA Double Action
DAO Double Action Only
Mag Magazine