POSTAL MATCH TRÉNINK


Druh akce:
Training
Obtížnost:
Tier 1
Začátek akce:
24. září 2020 v 16:00
Předpokládaný konec:
24. září 2020 v 19:00
Vyžadován ZP:
ANO
Registrace
od 1. září v 02:00 do začátku akce
Místo konání:
Střelnice Oleško
Počet stage:
Min. počet ran:
200
Účast ve více divizích:
NE
Kapacita závodu:
10 střelců
Startovné
600 Kč
Platba
Převodem (Hard Task Rangers)
Organizátor
Hard Task Rangers
Kontakt:
info@idpa.cz

Propozice


Půjde o střeleckou sportovní přípravu, zdokonalení střelby s pistolí a PCC, nejčastěji v podobě střelecké rozcvičky a následných jednoduchých situací CoF, které budete mít možnost projít opakovaně, abychom společně našli prostor pro zlepšení.

S sebou: Vybavení dle svých divizí v IDPA.

STAGE POSTAL MATCHE 2020: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.idpa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F2020-Postal-Match-Matchbook-2.pdf%3Ffbclid%3DIwAR32Y9P7UTXD0P1zO36c5cUVvVQ35zklvM0jqJB12mJyhdwLQQljmzZFdSk&h=AT1IdJpPueMJw5OzRMcbExsp7oRF5QLMx8o7asgBX6b84RmlxWVkX4Sp4SfQqAIvU3vnq0p8D2jMdv2dVYtTWm1bmuaxGvuynetoPdrEaWr-RlqI1L5mt6X6MaFsH4pYTAs

INSTRUKTOR: SefaVypsané divize a jejich obsazení


2x

SSP

Stock Service Pistol
1x

ESP

Enhanced Service Pistol
2x

CO

Carry Optics
0x

CDP

Custom Defensive Pistol
3x

CCP

Compact Carry Pistol
0x

BUG-S

Semiauto
0x

BUG-R

Revolver
0x

REV-S

Stock
0x

REV-E

Enhanced
1x

PCC

Pistol Caliber Carbine
0x

SPD

Specialty Division

Váš účet


Celkové výsledky uvádí kompletní čas na jednotlivých stagí (stage se může skládat z více stringů) s penalizacemi. Dále jsou uvedeny součty jednotlivých penalizací napříč závodem a celkový čas získaný penalizacemi. Pravý sloupec vyjadřuje celkový čas, ze kterého se sestavuje pořadí.


Celkové výsledky závodu


# Jméno a přijmení PD (incl.) Penalty (incl.) Time total

Most Accurate Shooter

Cenou pro nejpřesnějšího střelce (Most Accurate Shooter) je oceňován závodník, který má nejnižší součet POINTS DOWN (hodnocení zásahů v terči bez PE, FP, FTDR apod.) a zároveň v celém závodě nezasáhl všechny NON-THREAT-TARGET terče (tj. zasahl žádný neterč). Vyhlašujeme spojeně všechny divize, s vyjímkou PCC, která se vyhlašuje samostatně.

Není vítěz. Každý střelec trefil, alespoň jeden neterč!
Není vítěz. Každý střelec trefil, alespoň jeden neterč!

Výsledky stage

Tato část výsledků uvádí výsledky jednotlivých stagí a pořadí na nich. Stage může být složena z jednoho nebo více stringů, které jsou uvedeny bez penalizací. Následuje výčet penalizací napříč stringy, celková suma penalizace a výsledek (součet stringů a penalizace), ze kterého je sestaveno pořadí přepočítané na procenta.